Reglament Circuit Sotapar 2018

2 enero, 2018

Introducció:

INSCRIPCIONS A CADA CAMP

Modalitat: Stableford individual

CATEGORÍES DE JOC:

Handicap Inferior (+)9 – 2,4

Handicap Mig       2,5 – 7,4

Handicap Superior    7,5 – 21

Handicap Parelles Indistint

PREUS D’INSCRIPCIÓ:      22 €     (Divendres 18€)  

REGLAMENT DEL CIRCUIT

Aquest reglament estarà exposat a la vista dels jugadors durant els dies de competició en cada camp.

Comitè Organitzador: Sota Par

Comitè de Competició de Torneig: Format per un representant del Comitè Organitzador i per un del camp en el que es juga cada jornada.

Comitè de Competició del Circuit: Estarà format per un membre de Sota Par o Marshall de la prova i per un membre del Comitè del propi Camp on es juga la prova. Presidirà el Comitè el membre de Sota Par. La suspensió de la prova durant la seva celebració és responsabilitat d’aquest Comitè.

Modalitat: el Circuit es jugarà sota la modalitat stableford individual i foruball stableford per parelles.

Regles: Les regles de cada torneig seran les generals del golf i pitch & putt i les normes locals de cada camp. El responsable últim de les regles vigents per a cada jornada serà de Competició del Torneig.

Participants: Hi poden participar tots els jugadors amb handicap en vigor de l’ACPP o FCPP, sense límit de handicap. Així mateix, els jugadors que no disposin de llicència, hauran de jugar amb handicap zero. Els jugadors restaran a la categoria en que comencin el Circuit, encara que el seu handicap de joc es modifiqui.

Inscripció: Les inscripcions es faran directament al camp organitzador de torn.

Organització: Es important establir una pauta constant en tot el Circuit, de manera que el jugador detecti una bona qualitat organitzativa. És a dir, s’ha de mirar de seguir el mateix “ritus” en tots els camps, tant en el criteri de retirar i lliurar targes un lloc unificat amb cartell de la organització, l’elaboració de les sortides serà sempre simultània i per estricte ordre de handicap. En la mesura del possible, a la Gran Final els grups es faran per ordre de classificació, deixant que els millors de cada categoria –que es juguen el Circuit- juguin junts.

Reclamacions: El període de reclamacions és el reglamentari. Qualsevol disputa que no solucioni el Comitè de la prova passa al Comitè del Circuit.

Desempats: Els desempats es faran segons el reglament de la RFEG (llibre verd).

Marcadors: Si dos jugadors del mateix equip coincideixen en un partit, queda expressament prohibit que es marquin entre ells. Si es detecta aquest fet, el Comitè Organitzador ho considerarà com un acte de mala fe i es procedirà a desqualificar a ambdós jugadors en la prova corresponent.

Resultats: El Comitè Organitzador ha de publicar els resultats amb la màxima celeritat a la revista Sota Par i a la pàgina www.sotapar.com per posar-los a l’abast de tots els participants.

Puntuació: En cada jornada, el jugador comptarà amb la seva puntuació stableford scratx o handicap segons sigui).

Lliurament de targetes: un cop finalitzat el partit, els jugadors de cada grup lliuraran les targetes de joc junts. En cas contrari es procedirà a la desqualificació del jugador que no es presenti al lliurament i signatura.

Categories: els jugadors mantindran la categoria de la primera participació en el Circuit durant tota la competició. Perquè una categoria es consideri vàlida pels premis de Circuit, han de jugar les proves mínimes requerides un mínim de 10 persones.

Classificació del Circuit: Puntuen totes les jornades (se’n trien 6).

Baixes: Tot jugador inscrit que no es presenti, sense previ avís, a qualsevol de les proves del Circuit es considerarà com desqualificat.

(Nota a la Regla 6-3a: Si el jugador arriba al seu punt de sortida, preparat per jugar, dins dels 5 minuts següents a la seva hora de sortida, en absència de circumstàncies que justifiquin la suspensió de la penalitat de desqualificació prevista a la Regla 33-7, la penalitat per no sortir a temps serà de 2 cops. La penalitat per retrassar-se més de 5 minuts serà de desqualificació.)

Anulació: El comitè de la prova es reserva el dret d’anular la prova o modificar el número de participants previstos si existeixen causes que ho aconsellin y/o justifiquen.

Dret d’admissió: reservat el dret d’admissió per part del Comitè de Competició del Circuit.

 

PREMIS A CADA CAMP

INDIVIDUALS:

- Hcp. Inferior: els handicaps indistints entre  (+)9 i 2,4

- Hcp. Mig: els handicaps indistints entre 2,5 i 7,4

- Hcp. Superior: els handicaps indistintsentre 7,5 i 21

PARELLES:

- Handicap indistint

Lliurament de premis a cada camp: lliurament de trofeus i / o obsequi (segons patrocinador) al primer classificat de cada categoria. Sorteig de regals i piscolabis.

Premi aproximació: es lliurarà un obsequi a determinar al guanyador de cada camp (en cas que hi hagi premi aproximació).

 

FASES 

 

FASE VALÈNCIA Composta per 5 tornejos

Proves puntuables Puntuaran les 2 millors targetes de cada participant (en cas de jugar més de dues proves, es comptabilitzaran els 2 millors resultats).

Categoríes Premiades Es dividiran els participants en tres categories handicap individual.

*La categoria de cada jugador serà la que correspongui segons els handicap exacte en la primera participació.

Classificació per la final Es classificaran per jugar la final, els 25 primers classificats de cada categoria handicap individual (3) essent un màxim de 75  jugadors finalistes. *La categoria a la final serà la que correspongui segons el handicap exacte del jugador en el moment de la final.

Disputa de la Final Es jugarà a 18 forats, en categoría handicap indistint, limitat a un handicap de joc màxim de 8 (en cas que el participant tingui un handicap exacte més alt, participarà amb un handicap de joc de 8)

Premi ESTADA DE 5 DIES / 4 NITS HOTEL SENATOR VALENCIA 4* en AD + GREENFEE DE TORNEIG P&P EL ESCORPIÓN  del 29/3 al 2 d’abril

*Estada d’1 pax en Habitació Doble Compartida

 

FASE PAMPLONA Composta per 12 tornejos

Proves puntuables Puntuaran les 5 millors targetes de cada participant (en cas de jugar més de dues proves, es comptabilitzaran els 5 millors resultats).

Categoríes Premiades Es dividiran els participants en tres categories handicap individual,

*La categoria de cada jugador serà la que correspongui segons els handicap exacte en la primera participació.

Classificació per la final Es classificaran per jugar la final, els 25 primers classificats de cada categoria handicap individual (3) essent un màxim de 75  jugadors finalistes. *La categoria a la final serà la que correspongui segons el handicap exacte del jugador en el moment de la final.

Disputa de la Final Es jugarà a 18 forats, en categoría handicap indistint, limitat a un handicap de joc màxim de 8 (en cas que el participant tingui un handicap exacte més alt, participarà amb un handicap de joc de 8)

Premi ESTADA DE 5 DIES / 4 NITS HOTEL TRES REYES 4* en AD + GREENFEE DE TORNEIG P&P LIZASO  de L’11 al 15 d’agost

*Estada d’1 pax en Habitació Doble Compartida

 

FASE BENIDORM Composta per 9 tornejos

Proves puntuables Puntuaran les 3 millors targetes de cada participant (en cas de jugar més de dues proves, es comptabilitzaran els 3 millors resultats).

Categoríes Premiades Es dividiran els participants en tres categories handicap individual

*La categoria de cada jugador serà la que correspongui segons els handicap exacte en la primera participació.

Classificació per la final Es classificaran per jugar la final, els 25 primers classificats de cada categoria handicap individual (3) essent un màxim de 75  jugadors finalistes.

*La categoria a la final serà la que correspongui segons el handicap exacte del jugador en el moment de la final.

Disputa de la Final Es jugarà a 18 forats, en categoría handicap indistint, limitat a un handicap de joc màxim de 8 (en cas que el participant tingui un handicap exacte més alt, participarà amb un handicap de joc de 8)

Premi ESTADA DE 5 DIES / 4 NITS HOTEL MELIÀ BENIDORM 4* en AD + GREENFEE DE TORNEIG P&P LAS REJAS  del 30 / 10 al 4 de novembre

*Estada d’1 pax en Habitació Doble Compartida

 

 

** Els premis de les fases, són de caràcter personal i intransferible per a les dates establertes, en cap cas es canviarà el premi.**

 

PREMIS DE CIRCUIT

Per totes les categories 

-   Primer classificats individuals (3) i Parelles (1) : INVITACIÓ A TOTES LES PROVES DE 2019

Per optar als premis finals de Circuit s’han d’haver jugat com a mínim el nombre de 6 partits mínims puntuables requerits per l’organització.

Tots els premis de final de Circuit son personals i intransferibles.

En cas d’empat, es desempatarà amb el handicap que el jugador tingui abans de començar el Circuit. En scratx guanyarà el jugador que més handicap tingui mentre que en handicap guanyarà el jugador que menys handicap acumuli. Si persisteix l’empat es mirarà el handicap inicial del Circuit.

Des de la primera jornada les categories hauran de tenir un mínim de 10 participants per considerar-la vàlida pel Circuit. En cas contrari, els participants no optaran al premi de final de Circuit.

Sota Par es reserva el dret de modificar dates, camps i premis, en cas que ho consideri necessari.

Caducitat de premis:

Trofeus: els trofeus es guardaran fins el dia30 de Novembre de 2018, per tant, no es podrà reclamar cap trofeu / obsequi a partir d’aquesta data.

wwww.sotapar.com