Reglament Hexagonal Sotapar 2017

2 enero, 2017

REGLAMENT INSCRIPCIONS A CADA CAMP

Modalitat: Stableford individual

Categories:

Handicap Inferior (+)9 – 3

Handicap Mig         4 – 9

Handicap Superior 10 – 21

A cada camp:

-          El camp donarà com a mínim una ampolla d’aigua per cada participant mentre juguen. Un cop finalitzada la prova, el camp farà un piscolabis lliure durant el lliurament de premis.

 -          El camp lliurarà 2 green fees gratuïts a Sota Par en concepte de premis pel final del Circuit.

 -          Sota Par farà el lliurament de trofeus al primer classificat de cada categoria i sorteig de regals, un cop finalitzada la prova.

 -          Sota Par es reserva el dret a un 8% de green fees gratuïts pels seus compromisos, espònsors i col·laboradors.

    

PREU D’INSCRIPCIÓ:      22 €     (Divendres 18€)

REGLAMENT DEL CIRCUIT

 

Aquest reglament estarà exposat a la vista dels jugadors durant els dies de competició en cada camp.

 Comitè Organitzador: Sota Par

Comitè de Competició de Torneig: Format per un representant del Comitè Organitzador i per un del camp en el que es juga cada jornada.

Comitè de Competició del Circuit: Estarà format per un membre de Sota Par o Marshall de la prova i per un membre del Comitè del propi Camp on es juga la prova. Presidirà el Comitè el membre de Sota Par. La suspensió de la prova durant la seva celebració és responsabilitat d’aquest Comitè.

Modalitat: el Circuit es jugarà sota la modalitat stableford individual.

Regles: Les regles de cada torneig seran les generals del golf i pitch & putt i les normes locals de cada camp. El responsable últim de les regles vigents per a cada jornada serà de Competició del Torneig.

Participants: Hi poden participar tots els jugadors amb handicap en vigor de l’ACPP o FCPP, sense límit de handicap. Així mateix, els jugadors que no disposin de llicència, hauran de jugar amb handicap zero. Els jugadors restaran a la categoria en que comencin el Circuit, encara que el seu handicap de joc es modifiqui.

Inscripció: Les inscripcions es faran directament al camp organitzador de torn.

Organització: Es important establir una pauta constant en tot el Circuit, de manera que el jugador detecti una bona qualitat organitzativa. És a dir, s’ha de mirar de seguir el mateix “ritus” en tots els camps, tant en el criteri de retirar i lliurar targes un lloc unificat amb cartell de la organització, l’elaboració de les sortides serà sempre simultània i per estricte ordre de handicap. En la mesura del possible, a la Gran Final els grups es faran per ordre de classificació, deixant que els millors de cada categoria –que es juguen el Circuit- juguin junts.

Reclamacions: El període de reclamacions és el reglamentari. Qualsevol disputa que no solucioni el Comitè de la prova passa al Comitè del Circuit.

Desempats: Els desempats es faran segons el reglament de la RFEG (llibre verd).

Marcadors: Si dos jugadors del mateix equip coincideixen en un partit, queda expressament prohibit que es marquin entre ells. Si es detecta aquest fet, el Comitè Organitzador ho considerarà com un acte de mala fe i es procedirà a desqualificar a ambdós jugadors en la prova corresponent.

Resultats: El Comitè Organitzador ha de publicar els resultats amb la màxima celeritat a la revista Sota Par i a la pàgina www.sotapar.com per posar-los a l’abast de tots els participants.

Puntuació: En cada jornada, el jugador comptarà amb la seva puntuació stableford scratx o handicap segons sigui).

Puntuació Extra de Fidelitat: es donarà Punts Extres de Fidelitat a aquells jugadors/parelles que participin regularment en el Circuit amb els següents criteris:

- Al participar en la 3a prova: 1 punt extra

- Al participar en la 4a prova: 1 punt extra

- Al participar en la 5a prova: 1 punt extra

- Al participar en la 6a prova: 1 punt extra

Es a dir, que el jugador/a que participi en la seva 3a 4a 5a o 6a jornada, rebrà un punt extra per cada participació, acumulant un màxim de 4 punts extres en la Clasificació General.

Lliurament de targetes: un cop finalitzat el partit, els jugadors de cada grup lliuraran les targetes de joc junts. En cas contrari es procedirà a la desqualificació del jugador que no es presenti al lliurament i signatura.

Categories: els jugadors mantindran la categoria de la primera participació en el Circuit durant tota la competició. Perquè una categoria es consideri vàlida pels premis de Circuit, han de jugar les proves mínimes requerides un mínim de 10 persones.

Classificació del Circuit: Puntuen totes les jornades (se’n trien 2).

Baixes: Tot jugador inscrit que no es presenti, sense previ avís, a qualsevol de les proves del Circuit es considerarà com desqualificat.

(Nota a la Regla 6-3a: Si el jugador arriba al seu punt de sortida, preparat per jugar, dins dels 5 minuts següents a la seva hora de sortida, en absència de circumstàncies que justifiquin la suspensió de la penalitat de desqualificació prevista a la Regla 33-7, la penalitat per no sortir a temps serà de 2 cops. La penalitat per retrassar-se més de 5 minuts serà de desqualificació.)

Anulació: El comitè de la prova es reserva el dret d’anular la prova o modificar el número de participants previstos si existeixen causes que ho aconsellin y/o justifiquen.

Dret d’admissió: reservat el dret d’admissió per part del Comitè de Competició del Circuit.

 

PREMIS A CADA CAMP

INDIVIDUALS:

- Hcp. Inferior: els handicaps indistints entre  (+)9 i 3,4

- Hcp. Mig: els handicaps indistints entre 3,5 i 9,4

- Hcp. Superior: els handicaps indistintsentre 9,5 i 21

Premis de camp al primer classificat de cada categoria: Trofeu + green fee gratuït per a la propera prova 

Lliurament de premis a cada camp: lliurament de trofeus al primer classificat de cada categoria. Sorteig de regals i piscolabis.

Premi aproximació: es lliurarà un obsequi a determinar al guanyador de cada camp (en cas que hi hagi premi aproximació).

PREMIS DE CIRCUIT

Per totes les categories 

-   Primer classificat: Estada de 8 dies 7 nits HOTEL BARROSA PALACE 5***** (Chiclana, Cadiz) del 2 al 9 de desembre 2017

-  Segons classificats: Polo personalitzat

Per optar als premis finals de Circuit s’han d’haver jugat com a mínim el nombre de 2 partits mínims puntuables requerits per l’organització.

Tots els premis de final de Circuit son personals i intransferibles. 

En cas d’empat, es desempatarà amb el handicap que el jugador tingui abans de començar el Circuit. En scratx guanyarà el jugador que més handicap tingui mentre que en handicap guanyarà el jugador que menys handicap acumuli. Si persisteix l’empat es mirarà el handicap inicial del Circuit.

Des de la primera jornada les categories hauran de tenir un mínim de 10 participants per considerar-la vàlida pel Circuit. En cas contrari, els participants no optaran al premi de final de Circuit.

Sota Par es reserva el dret de modificar dates, camps i premis, en cas que ho consideri necessari.

Caducitat de premis:

Trofeus: els trofeus es guardaran fins el dia30 de Novembre de 2017, per tant, no es podrà reclamar cap trofeu del Hexagonal Sotapar 2017 a partir d’aquesta data.

Altres: Els polos, es podran recollir fins el 30 de Novembre de 2017. Per tant, no es podrà reclamar cap premi delHexagonal Sotapar 2017 a partir d’aquesta data.

wwww.sotapar.com

Tel. 93 793 79 29