Reglament de l’HEXAGONAL PARELLES Sota Par 2014

2 septiembre, 2014

INSCRIPCIONS A CADA CAMP Modalitat: Fourball Stableford Scratx i Handicap Categories: – Parelles Scratx – Parelles Handicap   Podrà participar qualsevol tipus de parella. Puntuaran els 3 millors resultats de les proves disputades   A cada camp: El camp donarà com a mínim una peça de fruita i una ampolla d’aigua per a cada jugador i piscolabis al final de cada prova.   El camp lliurarà 4 green fees gratuïts a Sota Par en concepte de premis pel final del Circuit.   Sota Par farà el lliurament de trofeus als primers classificats de cada categoria, un cop finalitzada la prova   Sota Par es reserva el dret a un 8% de green fees gratuïts pels seus compromisos, sponsors i col·laboradors, en cada prova. PREU D’INSCRIPCIÓ:      22 € per jugador  (Divendres 18€)   REGLAMENT DE L’HEXAGONAL  Aquest reglament estarà exposat a la vista dels jugadors durant els dies de competició en cada camp. Comitè Organitzador: Sota Par Comitè de Competició de Torneig: Format per un representant del Comitè Organitzador i per un del camp en el que es juga cada jornada. Comitè de Competició del Circuit: Estarà format per un membre de Sota Par o Marshall de la prova i per un membre del Comitè del propi Camp on es juga la prova. Presidirà el Comitè el membre de Sota Par. La suspensió de la prova durant la seva celebració és responsabilitat d’aquest Comitè. Modalitat: el Circuit es jugarà sota la modalitat Fourball stableford. Parelles: Per a optar al premi final del circuit haurien de sumar com a mínim 3 proves amb la mateixa parella. En cas de lesió o causa major demostrable es podrà canviar de parella, seguint amb la puntuació acumulada fins el moment. Regles: Les regles de cada torneig seran les generals del golf i pitch & putt i les normes locals de cada camp. El responsable últim de les regles vigents per a cada jornada serà de Competició del Torneig. Participants: Hi poden participar tots els jugadors amb handicap en vigor de l’ACPP o FCPP, sense límit de handicap. Així mateix, els jugadors que no disposin de llicència, hauran de jugar amb handicap zero. Els jugadors restaran a la categoria en que comencin el Circuit, encara que el seu handicap de joc es modifiqui. Inscripció: Les inscripcions es faran directament al camp organitzador de torn. Organització: Es important establir una pauta constant en tot el Circuit, de manera que el jugador detecti una bona qualitat organitzativa. És a dir, s’ha de mirar de seguir el mateix “ritus” en tots els camps, tant en el criteri de retirar i lliurar targes un lloc unificat amb cartell de la organització, l’elaboració de les sortides serà sempre simultània i per estricte ordre de handicap. En la mesura del possible, a la darrera jornada els grups es faran per ordre de classificació, deixant que les 6 millors parelles–que es juguen el Circuit- juguin junts. Reclamacions: El període de reclamacions és el reglamentari. Qualsevol disputa que no solucioni el Comitè de la prova passa al Comitè del Circuit. Desempats: Els desempats es faran segons el reglament de la RFEG (llibre verd). Resultats: El Comitè Organitzador ha de publicar els resultats amb la màxima celeritat a la revista Sota Par Pitch & Putt i a la pàgina www.sotapar.com per posar-los a l’abast de tots els participants. Puntuació: En cada jornada, la parella comptarà amb la seva puntuació stableford, scratx o handicap segons sigui). Puntuació Extra de Fidelitat (parella): es donaran Punts Extres de Fidelitat a aquelles parelles que participin regularment en el Circuit amb els següents criteris:   Al participar en 4 proves: 1 punt extra Al participar en 5 proves: 1 punt extra Al participar en 6 proves: 1 punt extra Es a dir, que les parelles que participin en totes les proves aconseguiran 3 punts stableford extra que es sumaran a la seva puntuació acumulada del Circuit en concepte de fidelitat. Lliurament de targetes: un cop finalitzat el partit, els jugadors de cada grup lliuraran les targetes de joc junts. En cas contrari es procedirà a la desqualificació del jugador que no es presenti al lliurament i signatura. Classificació del Circuit: Puntuen totes les jornades (se’n trien 3). Baixes: Tot jugador inscrit que no es presenti, sense previ avís, a qualsevol de les proves del Circuit es considerarà com desqualificat. (Nota a la Regla 6-3a: Si el jugador arriba al seu punt de sortida, preparat per jugar, dins dels 5 minuts següents a la seva hora de sortida, en absència de circumstàncies que justifiquin la suspensió de la penalitat de desqualificació prevista a la Regla 33-7, la penalitat per no sortir a temps serà de 2 cops. La penalitat per endarrerir-se més de 5 minuts serà de desqualificació.) Anulació: El comitè de la prova es reserva el dret d’anular la prova o modificar el número de participants previstos si existeixen causes que ho aconsellin y/o justifiquen. PREMIS A CADA CAMP – Scratx – Handicap  La parella guanyadora de cada categoria scratx i handicap, rebrà una Copa Commemorativa del 15è Aniversari Sota Par Lliurament de trofeus: El lliurament de copes commemoratives de camp es farà els diumenges a cada camp. PREMIS DE CIRCUIT Per Parelles: Scratx i Handicap: –   Parella Guanyadora: 4 punts de Bonificació per a la Gran Final –          Segons classificats: 3 punts de Bonificació per a la Gran Final –   Tercers classificats:   2 punts de Bonificació per a la Gran Final –   Quarts classificats:     1 punt de Bonificació per a la Gran Final Tots els premis de final de Circuit son personals i intransferibles. Lliurament de premis: La data de lliurament de trofeus encara està per concretar (l’organitzador ho anunciarà amb suficient antelació). Es comptaran les 8 millors targetes. GRAN FINAL: El dia 8 de Novembre es jugarà al P&P Teià la Gran Final sota la modalitat Fourball Medal Play Handicap. Hi participaran un màxim de 24 jugadors (les parelles que tenen accés directe i que es disputaran La Gran Final) Tots els participants a la Gran Final hauran d’abonar un Preu Green Fee de 45 € (36 forats). Classificats per jugar la Gran Final: Per accedir a la Gran Final s’han d’haver jugat com a mínim el nombre de 3 partits mínims puntuables requerits per l’organització. Accediran a la Gran Final les 6 millors parelles de cada categoria. En cas d’empat, es desempatarà amb la suma dels 2 handicaps que la parella tingui abans de començar l’última jornada, guanyarà la parella que menys handicap acumuli. Si persisteix l’empat es mirarà el handicap inicial del Circuit sumat dels 2 components de les parelles implicades. Modalitat Gran Final: La Gran Final es jugarà a 36 forats i sota la modalitat Fourball Meday Play. En la Gran Final, algunes parelles partiran amb punts de bonificació abans de jugar. La bonificació serà segons el lloc ocupat en la Classificació Acumulada del Circuit abans de la Gran Final. De manera que en cada categoria: 1a classificada: 4 punts bonificació 2a classificada: 3 punts bonificació 3a classificada: 2 punts bonificació 4a classificada: 1 punts bonificació Aquests punts de bonificació es restaran a la suma dels cops obtinguts per la parella en les 2 voltes de la Gran Final (36 FORATS). La primera parella classificada després de la Gran Final aconseguirà: – 2 Estades de Cap de Setmana en Apartament per a 4 persones a Golf & Beach (Pals) + 2 green fee al P&P Gualta +  2 àpats al restaurant Can Joan El premi de la Gran Final és personal i intransferible. Es donarà una estada per a cada jugador de la parella guanyadora de la Gran Final. En cas d’empat, es desempatarà amb la suma dels 2 handicaps que tingui la parella abans de començar l’última jornada. Al ser handicap guanyarà la parella que menys handicap tingui a data de la Gran Final. Si persisteix l’empat es mirarà el handicap inicial del Circuit sumat dels 2 components de les parelles empatades. Lliurament de premis: El lliurament de premis s’efectuarà al camp del P&P Teià el dia 8 de novembre, amb lliurament de copes i un gran sorteig de regals entre els assistents a l’esdeveniment. (En cas de canvi, l’organitzador ho anunciarà amb suficient antelació). Caducitat de premis: Copes: les copes es guardaran fins el dia 31 de Desembre de 2014, per tant, no es podrà reclamar cap copa commemorativa de l’Hexagonal Parelles 2014 a partir d’aquesta data. Altres: Les estades, àpats o green fees es podran consumir fins el 30 de maig de 2015. Per tant, no es podrà reclamar cap premi de l’Hexagonal de Parelles Sota Par 2014 a partir d’aquesta data.                                                                         SOTA PAR GOLF – wwww.sotapar.com – Tel. 93 793 79 29

Read more